Rakennusalan luottamusmiesopas 2012-2013

PDF-tiedostoRakennusalan lm-opas 2013 www.pdf (1.7 MB)
Opas rakennusalan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2013 (Päivitetty 18.6.2013)

Muiden sopimusalojen luottamusmiesoppaat 2012-2013

PDF-tiedostoAsfalttialan lm-opas.pdf (11.8 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoLattianpäällystysalan lm-opas.pdf (10.7 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoMaa- ja vesirakennusalan lm-opas.pdf (10.3 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoMaalausalan lm-opas.pdf (11.4 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoTalotekniikka-alan lm-opas.pdf (10.4 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoTuoteteollisuuden lm-opas.pdf (10.6 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.
PDF-tiedostoVedeneristysialan lm-opas.pdf (12.8 MB)
Huom! Työehtoasioiden palvelunumero on vaihtunut valtakunnalliseksi numeroksi eli 020 690 232.

Luottamusmies

Luottamusmiehet ruohonjuuritason edunvalvojia

Monissa yhteyksissä väitetään, että ammattiliittoon kuulutaan vain työttömyysturvan takia. Ansiosidonnainen työttömyysturva on toki hyvin tärkeä asia, mutta ammattiliittojen sopimat työehtosopimukset tai kolmikannan tulopoliittisen kokonaisratkaisut (tupo) vaikuttavat sinun työelämääsi paljon suuremmin kuin pelkkä työttömyysturva.

Työehtosopimuksissa määritellään, miten työelämä ja sen ehdot kehittyvät. Tupossa vaikutetaan mm. eläkkeisiin, veroihin ja perhe-etuuksiin.

Kunnon korvaus ja turvallinen työympäristö

Rakennusliiton luottamushenkilöt valvovat työpaikoillaan, että työehtosopimuksia noudatetaan mm. maksamalla oikean suuruista palkkaa, huolehditaan työturvallisuudesta, sosiaalieduista ja vuosilomista.

Tälle sivustolle olemme pyrkineet kokoamaan materiaalia, joka auttaisi sinua tärkeässä edunvalvontatyössäsi. Jos koet sivuilta puuttuvan jotain tai joku asia jäi sinua askarruttamaan, niin anna reilusti palautetta ylläpitäjille.

Linkkejä luottamustehtävissä toimiville

Yhteistoimintaopas SAK:n ja Toimihenkilöunionin julkaisema luottamushenkilöille tarkoitettu sivusto.

Vuosilomaopas SAK:n ja Toimihenkilöunionin julkaisema luottamushenkilöille tarkoitettu sivusto.

Valtion säädöstietopankki Täältä löytyvät kaikki tärkeät työelämään liittyvät lait sekä mm. työtuomioistuimen päätökset rakennusalankin kiistoihin.

Työsopimuslaki Finlex

Työehtosopimuslaki Finlex

Työaikalaki Finlex

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Finlex

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Finlex

Tasa-arvoklinikka.fi sivusto, joka on keskittynyt työelämän tasa-arvokysymyksiin.

Rakennusalan työttömyyskassan sivut

Liitot.fi SAK:n ammattiliitot