Rakennusliiton edunvalvontatyötä tukeva koulutus

14.12.2012

Koulutus on luottamustehtävissä toimivien oikeus

Rakennusliiton voima perustuu laajaan ja tasokkaaseen edunvalvontaverkostoon niin työpaikoilla kuin ammattiosastoissakin. Liitto järjestää paikallista edunvalvontatyötä tukevaa koulutusta luottamusmiehille, yhteysmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä ammattiosastojen toimihenkilöille.

 

Miten haet luottamusmies- tai työsuojelukursseille

Kursseille ilmoittaudutaan viimeistään kolme viikkoa ennen kurssia sähköisesti koulutus@rakennusliitto.fi  sekä ay-kurssihakemuksella,  joka lähetetään täytettynä osoitteeseen:

Rakennusliitto/kurssisihteeri
PL 307, 00531 Helsinki

Pyydäthän työnantajaltasi merkinnät niihin kurssihakemuksen kohtiin, jotka käsittelevät ansionmenetystä ja opintovapaata.

 

Saatko kurssin ajalta palkkaa

Rakennusliiton jäsen, joka toimii yrityksen tai työmaan luottamustehtävässä, saa tehtäväkohtaisen koulutuksen ajalta täyden palkan. Tämä on määritelty työehtosopimuksen koulutussopimuksessa. Kurssista ei aiheudu osallistujalle kuluja. Rakennusliitto maksaa kurssin aikana opetuksen, ruokailun ja tarvittaessa majoituksen. Koulutuksen järjestäjä laskuttaa myöhemmin työnantajalta ruokarahan.

Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuenpiirissä (lähinnä järjestökurssit), maksaa Rakennusliitto valitsemiensa koulutettavien opetuksen, ruokailut ja matkakulut. Mikäli koulutus osuu työpäivälle, voit hakea korvausta ansionmenetyksestä (62 euroa/päivä vuonna 2013).

Koulutukseen liittyviä asioita voit tiedustella sähköpostitse koulutus@rakennusliitto.fi

Luottamusmieskoulutus

Rakennusliitto kouluttaa luottamusmiehiä perus- ja jatkokursseilla. Valtakunnalliset koulutukset järjestetään Kiljavan opiston Siikarannan toimipisteessä Kirkkonummella. Alueelliset koulutukset järjestetään eri puolilla Suomea.

Peruskurssilla:

 •          opitaan ajanmukaiset luottamusmiehen perustiedot ja -taidot,
 •          kehitetään työntekijöiden edunvalvontaa ja työpaikkojen yhteistyötä,
 •          vahvistetaan tiedottamista,
 •          kehitetään liiton sisäistä luottamusmiehen tukiverkostoa,
 •          käydään läpi työehtosopimusta ja työsuhteen säännöksiä harjoitusten kautta,
 •          harjoitellaan liiton toimitsijoiden kanssa neuvottelutilanteita ja –taitoja,
 •          pohditaan yhdessä keinoja jäsenhankintaan,
 •          harjoitellaan verkossa tapahtuvaa tiedonhakua ja
 •          tutustutaan hyödyllisiin keinoihin, joilla luottamushenkilöt voivat verkostoitua sähköisesti esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

 

Jatkokurssilla:

 • syvennämme peruskurssilla opittua osaamista,
 • vahvistamme neuvottelu- ja viestintätaitoja,
 • selvitämme työelämän muutosta ja ammattiyhdistysliikkeen haasteita,
 • perehdymme lakimiehen kanssa työoikeuden asioihin konkreettisten, rakennusalan esimerkkien kautta ja
 • pohdimme tapaturma- ja sosiaaliasioita Rakennusliiton sosiaalisihteerin kanssa.

Vuosittaisella luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssilla on ohjelmassa ajankohtaiset teemat toimiin liittyen.

 

Työsuojeluvaltuutetun koulutus

Rakennusliitto kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja perus- ja jatkokursseilla valtakunnallisesti Kiljavan opiston Siikarannan toimipisteessä sekä alueellisesti eri puolilla Suomea.

Työsuojelun peruskurssi:

 •          antaa perustiedot rakennusalan työsuojelukysymyksistä,
 •          työsuojeluhenkilöstön tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä
 •          ohjaa kurssilaisia itsenäiseen tiedon hankintaan ja omatoimiseen työsuojeluongelmien ratkaisuun.

Työsuojelun jatkokurssi:

 • syventää ja laajentaa osallistujien tietoja ja taitoja työympäristön kehittämisessä ja työsuojeluongelmien poistamisessa.

 

Järjestökoulutus

Päivitämme vuoden 2013 koulutukset lähempänä vuodenvaihdetta.

Liitteet